Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Διαγωνισμός στο facebook με δώρο ένα πλήρες μενού για δύο άτομα στο MIMAYA Mediterrean Cuisine & Wine Restaurant


Προλαβαίνω ; Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν 7 Μαρτίου 2012

Και τί θα κερδίσω; ένα πλήρες μενού για δύο άτομα στο MIMAYA Mediterrean Cuisine & Wine Restaurant
Ποιός το προσφέρει; Free Press περιοδικό ALTER VITA & MIMAYA Mediterrean Cuisine & Wine Restaurant
Πώς μπαίνω στην κλήρωση; επισκεφθείτε την σελίδα


Καλή επιτυχία!!!