Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Διαγωνισμός με δώρο αντίτυπα του Binary Domain (5 για το PS3 και 5 για το Xbox 360)


Προλαβαίνω ; προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν αναφέρεται

Και τί θα κερδίσω; 10 αντίτυπα του Binary Domain (5 για το PS3 και 5 για το Xbox 360)
Ποιός το προσφέρει; gameover.gr
Πώς μπαίνω στην κλήρωση; επισκεφθείτε την σελίδα


Καλή επιτυχία!!!