Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Διαγωνισμός με δώρο ένα USB Flash Kingston 8 GB


Και τί θα κερδίσω; ένα USB Flash Kingston 8 GB
Ποιός το προσφέρει;   Programmer Life
Πώς μπαίνω στην κλήρωση; επισκεφθείτε την σελίδα
Προλαβαίνω ; προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό έως 30 Ιουνίου 2013  

Καλή επιτυχία!!!