Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Διαγωνισμός στο facebook με δώρο ένα Turbo-X Tablet Strike 8”.


Και τί θα κερδίσω; ένα Turbo-X Tablet Strike 8”.
Ποιός το προσφέρει; Flashdent
Πώς μπαίνω στην κλήρωση; επισκεφθείτε την σελίδα
Προλαβαίνω ; προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό έως 22 Ιουνίου 2013  


Καλή επιτυχία!!!