Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Διαγωνισμός με δώρο 10 CHECK UP από το Πολυϊατρείο ΙΑ.ΣΥ


Και τί θα κερδίσω; 10 CHECK UP από το Πολυϊατρείο ΙΑ.ΣΥ
Το check up περιλαμβάνει τις ακόλουθες ιατρικές πράξεις και εξετάσεις:
ο CHECK UP περιλαμβάνει:
Ιατρική εκτίμηση της γενικής υγείας
Οδοντιατρική εκτίμηση
Γενική αίματος
Ουρία
Ζάχαρο
Χοληστερίνη
Ιατρική έκθεση και ανάλυση όλων των εξετάσεων
Ποιός το προσφέρει; Iasy.gr
Πώς μπαίνω στην κλήρωση; επισκεφθείτε την σελίδα
Προλαβαίνω ; προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό έως 28 Μαΐου 2013  


Καλή επιτυχία!!!