Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Διαγωνισμός με δώρο 4 LG Multimedia Player (ένα την εβδομάδα) και 4 Super Smartphone Sony Ericsson Xperia™ mini (ένα την εβδομάδα)


Προλαβαίνω ; προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό έως 20 Mαρτίου 2012 (16:00μ.μ.)

Και τί θα κερδίσω; 4 LG Multimedia Player (ένα την εβδομάδα) και 4 Super Smartphone Sony Ericsson Xperia™ mini (ένα την εβδομάδα)
Ποιός το προσφέρει; WIND 
Πώς μπαίνω στην κλήρωση; επισκεφθείτε την σελίδα  (πρέπει να γραφτείτε στο newsletter της wind στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας) 

  Οι ώρες και μέρες έναρξης και λήξης κάθε εβδομάδας ορίζονται ως εξής:

1η εβδομάδα
Έναρξη: Τρίτη 21/2/2012 και ώρα 16:00 μ.μ.
Λήξη: Τρίτη 28/2/2012 και ώρα 15:59 μ.μ.

2η εβδομάδα
Έναρξη: Τρίτη 28/2/2012 και ώρα 16:00 μ.μ
Λήξη: Τρίτη 6/3/2012 και ώρα 15:59 μ.μ.

3η εβδομάδα
Έναρξη: Τρίτη 6/3/2012 και ώρα 16:00 μ.μ.
Λήξη: Τρίτη 13/3/2012 και ώρα 15:59 μ.μ.

4η εβδομάδα
Έναρξη: Τρίτη 13/3/2012 και ώρα 16:00 μ.μ.
Λήξη: Τρίτη 20/3/2012 και ώρα 15:59 μ.μ.
Καλή επιτυχία!!!